Projekotwanie ploty z Winylu na plot i furtkę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu do urzędu oprócz szczególnych przypadków.

Budowa ogrodzenia z plastyku na plot i furtkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Sztachetki Winylowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji oraz planowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do budowy sztachety PVC na plot i bramę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy projektowane plot PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak proponowane ogrodzenia z plastiku na plot i furtkę sztachetowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zainicjowania robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements